Optimalizace SEO technologií byla provedena. Výborné zobrazení těchto stránek se dosáhne

   v aplikaci Firefox, nebo v Chrome. Některé objekty se však „nemusí“ správně zobrazit. Vypněte si prosím blokování oken!  Jako alternativu

   použijte IE. S nastaveným rozlišením monitoru 2K 2560x1440a s 64 bit hloubkou, upraveno na

   pevné zobrazení šířky stránky. Tento web byl vytvořen v aplikaci Microsoft Office Publisher 2019  

   a doprogramován v Adobe Dreamweaver CS. Stránky validovány W3C kontrolou.

 

Všeobecné podmínky

  Tyto webové stránky neporušují smluvní všeobecné podmínky společnosti Seznam.cz, a. s., se sídlem na adrese 

  Praha 5, Radlická 608/2, PSČ: 150 00, IČ: 26168685, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

  Městským  soudem v Praze, sp. zn.: B. 6493 (dále jen"Provozovatel)

 

                                       

 Můžete mi napsat

Textové pole: